ជំជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូម៉ាទ្បេស៊ី

ឯកឧត្ដម នុត អ៊ុនវ័ណរ៉ា អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានិងសហការី បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូម៉ាទ្បេស៊ី ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម Haji Mohd Ali Bin Mohd Rustam អភិបាលរដ្ឋម៉ាទ្បាកា នៃប្រទេសម៉ាទ្បេស៊ី នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។