សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី២៥ នៅខេត្តហ្លួងព្រះបាង ប្រទេសឡាវ។

ឯកឧត្តម សុខ ចិន្តាសោភា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកម្មវិធីមហាអនុតំបន់មេគង្គ បានដឹកនាំគណប្រតិភូកម្ពុជា ចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី២៥ នៅខេត្តហ្លួងព្រះបាង ប្រទេសឡាវ។