កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសម្រួលវិនិយោគសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគឺជាផ្លែផ្កានៃការប្តេជ្ញាចិត្តប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសសហស្ថាបនិក

(រាជធានីអាប៊ុយដាប៊ី)៖ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម សួន សុផល អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារចរចា និង ឯកឧត្តម ណុប សោភ័ណតារា អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន បានដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមអម លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីធ្វើបទថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសម្រួលវិនិយោគសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជាតិអាប៊ុយដាប៊ី ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម។ កម្មវិធីនេះបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងប្រកាសអំពីការបញ្ចប់នៃការតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើ និងពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។

គួរបញ្ជាក់ជូនផងដែរថា កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះគឺជាផ្លែផ្កានៃការធ្វើសមាហរណកម្មខ្លឹមសារនៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិស្តីពីវិនិយោគទៅក្នុងលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ និងជាការប្តេជ្ញាចិត្តប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសសហស្ថាបនិក សំដៅចូលរួមចំណែកជាមួយបណ្តាប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងការធ្វើ ឱ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសវិនិយោគអន្តរជាតិ, ធានាបាននូវកិច្ចសម្រួលវិនិយោគដែលមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងឧត្តមានុវត្តន៍, បន្តធ្វើសាមញ្ញកម្មនីតិវិធីនៃការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនវិនិយោគិន, និងគាំទ្រឥតងាករេលើប្រព័ន្ធវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ។

#PickCambodia
#InvestinKingdom