ទុនវិនិយោគសរុបមានចំនួនលើស ២៥០លានដុល្លា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​គ្រឿង​យានយន្ត និងតម្លើង​រថយន្តជាច្រើនកំពុងមានប្រតិបត្តិការ ស្របពេលដែលការវិនិយោគវិស័យនេះកំពុងមានការ​​កើន​ឡើង​។

ការនាំចេញគ្រឿងយានយន្តបន្លាស់រថយន្តមានតម្លៃប្រមាណ ២០០លានដុល្លា ប្រចាំឆ្នាំ

ការនាំចេញគ្រឿងយានយន្តមានកំណើនប្រមាណ ៣៦% ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៩។ ក្រុមហ៊ុនដែលបានមកវិនិយោគវិស័យនេះនៅកម្ពុជាកំពុងមានសកម្មភាពក្នុងការផលិតគ្រឿងបង្គុំយានយន្តសំខាន់ៗដែលមានដូចជា ខ្សែភ្លើង ផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តផ្សេងៗ។

ទោចក្រយានយន្ត (ម៉ូតូ) ប្រមាណ ៤០ ម៉ឺនគ្រឿងត្រូវបានផលិតជាប្រចាំឆ្នាំ

ម៉ូតូគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលនេះជាមូលហេតុទាក់ទាញឱ្យក្រុមហ៊ុនតម្លើង និងផលិតគ្រឿងបង្គុំយានយន្តជាច្រើនមកធ្វើការបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា។

ហេតុអ្វីគួរវិនិយោគនៅកម្ពុជា